terafix.cz  » Kontakt  » Žádost o zaslání stojanu

Žádost o zaslání stojanu

Děkujeme za Váš zájem o zaslání prezentační terasy Terafix. Prosím vyplňte následující formulář, stojan Vám bude doručen v co nejkratším možném termínu. Prezentační stojan je vhodný do ateliéru, rozměry jsou přibližně 50x50cm. Stojan obsahuje terasový systém Terafix a dřevoplastovou desku.

Zákazník odesláním tohoto formuláře uděluje společnosti VISIMPEX a.s., se sídlem Seifertova 33, Přerov, PSČ 750 02, IČ: 65138708, jakožto správci, souhlas k tomu, aby tato společnost zpracovávala osobní údaje v rozsahu uvedeném ve formuláři a dále v rozsahu údajů poskytnutých v rámci obchodního styku se správcem. Účelem zpracování výše uvedených údajů je nabízení výrobků a služeb, informování o činnosti správce, akcích správce a jeho produktech a službách. Tento souhlas je udělován na dobu do jeho odvolání nebo do ukončení činnosti správce. Souhlasím s tím, aby pro správce tyto údaje shromažďovaly i pověření zpracovatelé, tj. zejména obchodní zástupci za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Potvrzuji, že jsem byl řádně informován o právech dle zákona zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, dále že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se mohu na daného správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení k výše uvedeným účelům elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS, telefon) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Aktuality

  • Nové okrasné lišty 18.7.2018

    S ohledem na potřeby zákazníků jsme zařadili do sortimentu nové okrasné lišty.

  • Změna obchodního jména 11.12.2017

    Vážení obchodní partneři, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti VISIMPEX a.s., IČ 65138708, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov, byla dne 7.12.2017 provedena změna obchodního jména na WT WINTECH a.s.

  • Článek o proměně rodinného domu v Třebotově 16.3.2017

    Terasa z konstrukčního systému TERAFIX jako součást proměny rodinného domu po 40 letech. Zde je odkaz na článek.

archiv aktualit

Výrobce

WT WINTECH a.s.
Seifertova 2834/33
750 02 Přerov
+420 581 808 150
Copyright © 2018, WT WINTECH a.s.